9 objektai, kuriems reikalingi naftos skirtuvai (gaudyklės)

Naftos skirtuvai yra įrenginiai, naudojami naftos produktų atskyrimui iš lietaus vandens. Naftos gaudyklės yra taikomos, siekiant užtikrinti, kad lietaus vandens užterštumas neviršytų gamtosauginių normatyvų.

naftos gaudykle

Nors kiekvienoje šalyje galioja skirtingos taisyklės, kokie objektai turi įsirengti naftos gaudykles, tačiau yra pagrindiniai 9 objektai, kurioms šios gaudyklės yra būtinos:

1. Automobilių plovyklos

Automobilio plovimo metu, nuo transporto priemonės su vandeniu nuteka ne tik purvas, tačiau ir naftos dalelės, prikibusios prie automobilių detalių. Naftos skirtuvai yra ypač aktualūs automobilių plovyklose, kuriose yra įrengtas dugno ir variklių plovimas.

2. Autoservisai

Įmonės, kuriose prekiaujama automobiliais arba atliekami automobilių apžiūros darbai, pavyzdžiui: autoservisai, alyvos keitimo vietos, techninės priežiūros įstaigos ir t.t.

3. Automobilių stovėjimo aikštelės

Teritorijos, kuriose galima pastebėti daugiausiai mašinų – automobilių stovėjimo aikštelės ir garažai. Neretas automobilis nėra pilnai techniškai tvarkingas ir praleidžia tepalus, kurie kaupiasi ant kelio dangos, o lietaus lietaus vanduo juos nuplauna į drenažą.

4. Degalinės

Degalinėse visuomet vyrauja didelis automobilių srautas. Čia kuro pylimosi metu dažnai prasilieja nedidelis kiekis degalų, kurie yra nuplaunami lietaus vandens ir gali patekti į aplinką.

5. Lėktuvų angarai

Lėktuvams, kaip ir automobiliams, yra reikalingi tepalai, alyva ir aviacinis kuras, tuo pačiu tikėtini ir šių medžiagų prasiliejimai.

6. Oro uostai

Naftos gaudyklės reikalingos ne tik lėktuvų angaruose, bet ir pakilimo – nusileidimo takuose, oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėse ir garažuose.

7. Geležinkelio teritorijos

Traukiniai naudoja dyzelinius degalus ir alyvą tepimui, hidraulinėms ir kitoms sistemoms, todėl geležinkelio teritorijos tampa potencialaus užteršimo naftos produktais taškais.

8. Kuro saugyklos

Kuro saugyklose laikomi dideli kuro kiekiai, todėl nafta ar naftos produktai gali išsilieti talpyklų užpildymo ar jų ištuštinimo metu.

9. Kariniai daliniai

Kariniuose daliniuose gausu skirtingų transporto priemonių – automobilių, lėktuvų, bei jų laikymo ar prižiūrėjimo vietų – oro uostų, angarų, garažų ir t.t., kuriuose yra didelė naftos išsiliejimo riziką.