NAFTOS GAUDYKLĖS (SKIRTUVAI) AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOMS, DEGALINĖMS, AIKŠTELĖMS, AUTOSERVISAMS

  • Naftos gaudyklės išbandytos pagal griežčiausius Europos standarto EN858-1 reikalavimus ir žymimi CE ženklu.
  • Tvirtas korpusas leidžia montuoti dideliame gylyje be papildomų betonavimų (maži montavimo kaštai).
  • Gaminiai iš polietileno yra mažo svorio, todėl jų transportavimas ir krovimas yra lengvas.
  • Koalescenciniai moduliai neužsikemša kietais teršalais, todėl skirtuvas aptarnaujamas tik 1 kartą metuose.
  • Nėra jokių keičiamų dalių (nebrangi ekploatacija).
  • Teleskopinė aptarnavimo šachta leidžia lengvai pritaikyti liuko aukštį prie esamo žemės paviršiaus.
  • Tiekiami skirtuvų modeliai su integruotа apvedimo linija arba purvo nusodintuvu.

Aprašymas

Tinka kiekvienam atvejui

Naftos gaudyklės: paviršinių lietaus nuotekų nuo degalinių, automobilių stovėjimo aikštelių teritorijų, kelių ruožų valymui.

Taip pat naftos gaudykles naudojame gamybinių nuotekų iš autoplovyklų, gaminių plovimo procesų bei nuriebalinimo skysčių valymui.

Pažangus gamybos metodas

Naftos gaudyklės korpusai gaminami iš polietileno moderniausiu rotacinio liejimo metodu. Ši automatinė plastikinių gaminių formavimo technologija  leidžia išvengti gamybos broko dėl žmogiškojo faktoriaus, o taip pat užtikrina pastovius gaminių gabaritus. Polietilenas, naudojamas korpusų gamybai, gali būti perdirbamas ir naudojamas pakartotinai, tuo būdu sumažinant atliekų kiekį ir tausojant aplinką.

Maži montavimo darbų kaštai

Naftos gaudyklės gali būti montuojamos dideliame gylyje nuo žemės paviršiaus, nenaudojant papildomų sutvirtinimų, t.y. betoninio futliaro arba betoninės apkrovų paskirstymo plokštės.

naftos gaudyklė

Garantuotas Tvirtumas – atsparumas apkrovoms

Naftos gaudyklės korpusas pasižymi atsparumu išorinėms apkrovoms, tuo pačiu išlaikant nedidelį gaminio svorį. Tvirtumą užtikrina patikima korpuso konstrukcija su specialiai suprojektuotu standumo briaunų išdėstymu. Nekintama naftos gaudyklės kokybė išlaikoma dėl automatinio gamybos metodo. Korpusas apskaičiuotas atlaikyti dideles grunto ar aukšto gruntinio vandens apkrovas be jokių pastebimų deformcijų.

koalescenciniu ploksciu paketas

Koalescencinė medžiaga – efektyvumo garantas

Koalescencinių plokščių paketo privalumai: – pagaminti iš specialaus polipropileno, pasižyminčio oleofilinėmis savybėmis; –  naftos produkto dalelių kilimo kelias sutrumpinamas iki 6 mm, t.y. atstumo tarp gretimų plokščių; – paketo aktyvaus medžiagos paviršiaus plotas (apie 450 kv.m./kub.m) daugiau kaip tris kartus didesnis už kitų medžiagų, naudojamų šiam tikslui, plotą; – specialios savaime išsivalančių paketų konstrukcijos dėka mechaniniai teršalai nušliaužia žemyn ir koalescencinių plokščių paketai jais neužsikemša; -nepriklausomai nuo lašelių dydžio, pašalinama 99,99% laisvų ir disperguotų naftos produktų.

sepko naftos gaudyklės šachta

Teleskopinė šachta – saugus aptarnavimas

Naftos gaudykles aptarnavimo šachta yra skirta saugiam aptarnaujančio personalo patekimui į talpyklą, kurį užtikrina integruotos lipynės. Teleskopinė dalis yra skirta tiksliam talpyklos dangčio aukščio pritaikymui prie grunto paviršiaus (reguliavimo intervalas 250 mm).

Šachta yra pritaikyta sujungimui su įprastiniais polietileno arba ketaus  dangčiais, skirtais apkrovų klasėms nuo A35 (3,5 t) iki D400 (40 t) pagal standartą EN 124.

SEPKO naftos gaudyklės veikimas

Per įėjimo atvamzdį (1) naftos produktais užteršo vandens srautas pirmiausiai patenka į pradinio nusodinimo sekciją (2), kurioje atsiskiria stambios naftos produktų ir kietų teršalų dalelės. Po to vanduo praeina per pagrindinę valymo pakopą – koalescencinių plokščių paketą (3). Šioje fazėje, vandens srautui einant horizontalia kryptimi per paketą, naftos produkto lašeliai, kildami į viršų, prisiliečia prie oleofilinės paketo medžiagos ir yra sulaikomi. Susiliedami su kitais lašeliais, jie stambėja ir dėl mažesnio lyginamojo svorio iškyla bei kaupiasi paviršiuje. Mechaniniai teršalai, besikaupiantys ant koalescencinių plokščių paketų, dėl sunkio jėgos poveikio nušliaužia žemyn į rezervuaro dugną. Dėl šios savaiminio išsivalymo savybės paketai yra plaunami tik kartą per metus. Išvalytas vanduo išteka per išėjimo atvamzdį (5). Naftos skirtuve įrengiamas automatinis plūdinis vožtuvas (4), kuris yra taruotas taip, kad vandenyje plūduriuotų, o naftos produkte skęstų. Kaupiantis vandens paviršiuje naftos produktui, plūdė leidžiasi žemyn ir, naftos sluoksnio storiui pasiekus maksimalią leistiną ribą, uždaro nuotekų išėjimą iš naftos skirtuvo.

Naftos gaudyklės
srauto paskirstymo šulinys naftos gaudyklėje

Paskirstymo šulinys SPS

SPS šulinys yra skirtas apriboti paviršinių nuotekų srautą, patenkantį į naftos skirtuvą. Šulinyje, kuris montuojamas prieš naftos skirtuvą, yra speciali užsklanda, kuri užtikrina, kad liūties metu srautas per SEPKO neviršytų vardinio našumo. Perteklinis nuotekų srautas yra praleidžiamas per apvedimo liniją, apeinant naftos skirtuvą. SPS šuliniai gali būti tiekiami su keliais skirtingais įėjimo ir išėjimo atvamzdžių išdėstymais, tuo būdu geriausiai pritaikant kiekvienai apvedimo sistemai.

mėginių paėmimo šulinys naftos gaudyklėje

Mėginių paėmimo šulinys MPS

Mėginių paėmimo šulinys yra kiekvienos naftos atskyrimo sistemos dalis. Jis montuojamas už naftos skirtuvo ir tarnauja vienai ar kelioms iš šių paskirčių: mėginių paėmimui, apėjimo sistemos vamzdynų sujungimui ir kt. MPS šulinyje taip pat gali būti įrengta uždarymo sklendė apsaugai nuo avarinio naftos produkto išsiliejimo į aplinką.

Apvedimo linija naftos gaudyklėje

Integruota apvedimo linija

Naftos skirtuvai gali būti tiekiami ir su integruota apvedimo linija. Apvedimo linija naudojama įvairių vardinių dydžių įrenginiams, ji labiau ekonomiškai tikslinga mažesnio našumo naftos skirtuvams, ypač montuojamiems vertikalioje talpykloje. Naudojant apvedimo liniją, nereikalingi papildomi srauto askirstymo šuliniai.

Srauto apvedimo sistema

Projektuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius nuo didelių teritorijų (stambios automobilių stovėjimo aikštelės, kelių ruožai, oro uostai ir pan.), gali būti numatoma liūčių metu susidarančių srautų apvedimo be valymo sistema. Šiuo atveju per naftos skirtuvą praleidžiama tik dalis bendro lietaus nuotekų srauto, kas leidžia naudoti mažesnio našumo naftos skirtuvus. Taip yra išlaikomas naftos atskyrimo efektyvumas, kadangi didžioji dalis naftos produktų yra nuplaunama liūties pradžioje, kol dar visas nuotekų srautas tiesiogiai patenka į naftos skirtuvą.

apvedimo linija naftos gaudyklės

DIDELIO NAŠUMO NAFTOS SKIRTUVAI SEPKO-D

SEPKO-D serijos naftos skirtuvas yra dažniausiai naudojamas lietaus (paviršinių) nuotekų valymui nuo didelių teritorijų – gatvių ruožų, automobilių stovėjimo aikštelių, oro uostų teritorijų ir pan. Naftos gaudykles naudokite ir smėlio, purvo ir naftos produktų teršalų šalinimui.

• SEPKO-D naftos gaudykles korpusas gaminamas iš ypatingai tvirto dvisienio polietileno profilio.
• Dėl tvirtos konstrukcijos korpusas yra atsparus grunto, aukšto gruntinio vandens ir transporto apkrovoms.
• Galimos skirtumo atsparumo apkrovoms klasės SN2, SN4 arba SN8.
• Našumas nuo 150 iki 500 l/s.
• Integruotas arba atskiras smėlio-purvo nusodintuvas.
• Naftos skirtuvo efektyvumas atitinka LST EN 858-1 reikalavimus 1-os klasės skirtuvams, pasiekiant liekamąją naftos koncentraciją po valymo <5 mg/l.

• Naftos produktų atskyrimui naudojami aukšto efektyvumo koalescenciniai moduliai.
• Naftos skirtuve nėra jokių keičiamų dalių. Koalescenciniai moduliai yra daugkartinio naudojimo, aptarnavimo metu jie lengvai iškeliami ir praplaunami aukštu vandens slėgiu.
• Automatinis srauto uždoris, apsaugantis nuo sukauptų naftos teršalų patekimo į aplinką. Uždoris veikia ir kaip atbulinis vožtuvas potvynio metu.
• Naftos, dumblo ir aukšto vandens lygio signalizatoriai, pageidaujant maitinami saulės energija, su GSM funkcija, kontaktai prijungimui prie BMS/Scada sistemos.
• Naftos gaudykles galima gaminti ir su integruota srauto apvedimo linija.

Naftos gaudyklės

Klientų atsiliepimai