SEPTIKAS SU INFILTRACIJA SNIGO SEP

Vietinės kanalizacijos veikimo principas

SEPTIKAS SU INFILTRAVIMO Į GRUNTĄ SISTEMA

Ką daryti, jeigu netoliese nėra tinkamo upelio, ar bent griovio išvalytų nuotekų ar lietaus vandens išleidimui? Šios problemos sprendimas – infiltracijos tunelis. Sistema išlaiko apkrovas iki 3,5 t/m², todėl juos galima montuoti po lengvųjų automobilių aištelėmis ar keliais.

  • Kompaktiškas ir nebrangus sprendimas;
  • Sistemos eksploatacijai nereikalinga elektros energija.

Aprašymas

SEPTIKAS SU INFILTRAVIMO Į GRUNTĄ SISTEMA

Ką daryti, jeigu netoliese nėra tinkamo upelio, ar bent griovio išvalytų nuotekų ar lietaus vandens išleidimui? Šios problemos sprendimas – infiltracijos tunelis. Sistema išlaiko apkrovas iki 3,5 t/m², todėl juos galima montuoti po lengvųjų automobilių aištelėmis ar keliais. Vienas tunelio modulis pakeičia 800 kg žvyro arba 36 metrus drenažinių vamzdžių. Montavimui nereikalinga kėlimo technika. Reikalingas modulių kiekis paprasčiausiai sujungiamas į vieną ar keletą eilių, iš abiejų galų uždarant galinėmis plokštėmis. Didelio tunelių tūrio dėka sumažėja žemės darbų kiekis, o tai taupo grynuosius!

Vietinės kanalizacijos veikimo principas

Septikas ypač tinka objektams, kuriuose numatomas nereguliarus nuotekų susidarymas (pavyzdžiui, vasarnamiams). SNIGO SEP įrenginį sudaro du komponentai – SNIGO talpykla ir infiltracijos į gruntą tuneliai. Sistemos eksploatacijai nereikalinga elektros energija. Nuotekoms vamzdžiu atitekėjus į septiką, padalintą į dvi dalis, srauto greitis sumažėja ir nuotekos išsiskaido į frakcijas. Viršutiniame vandens sluoksnyje kaupiasi riebalai ir kiti lengvesni už vandenį komponentai, o sunkesni teršalai nusėda į dugną. Ištekančių iš septiko apvalytų nuotekų išvalymo lygis yra apie 70 %. Tolimesnis nuotekų valymas vyksta specialiuose infiltracijos tuneliuose, kuriuose apvalytos nuotekos infiltruojamos į gruntą per natūralaus biofiltro (skaldos, žvyro, smėlio) sluoksnį, taip suskaidant likusius teršalus.

septikas
SNIGO SEP iflitracijos sistema

Sistemos įrengimo ypatybės

Rekomenduojama septiką prijungti prie vamzdyno ne toliau kaip 6 m nuo pastatų, kad nuotekose išliktų optimali temperatūra. Infiltracijos sistema gali būti įrengiama lengvos mechaninės sandaros grunte, pasižyminčiame geru vandens pralaidumu. Atstumas nuo infiltracijos lauko iki geriamojo vandens šaltinio turi būti ne mažesnis kaip 30 metrų, o atstumas nuo filtruojančio sluoksnio apačios iki gruntinio vandens paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 1 metras.
Septikas SNIGO SEP išbandytas ir sertifikuotas notifikuotoje TÜV laboratorijoje. Bandymai patvirtino jo atitikimą standartui EN 12566-1, todėl gaminys žymimas CE ženklu.

Tunelių kiekio parinkimas nuotekoms

Gyventojų skaičiusGerai vandenį sugeriantis gruntasVidutiniškai vandenį sugeriantis gruntas
2-446
6-8812
9-121218
12-161624

Tunelių kiekio parinkimas lietaus vandeniui

Grunto tipasStogo plotas 100 kv.m.Stogo plotas 150 kv.m.Stogo plotas 200 kv.m.
Žvyras3-54-75-8
Smėlis6-78-1110-14
Smulkus smėlis8-1012-1515-20
Priemolis10-1315-1919-25

Kompaktiškas ir nebrangus sprendimas

Atstumas nuo pastatų ir nesandarių rūsių turėtų būti ne mažiau 6 m, užkasimo gylis nuo 50 iki 200 cm. Ant horizontaliai išlyginto paviršiaus paskleidžiamas 10 cm storio žvyro sluoksnis. Infiltracijos tunelio moduliai sujungiami tarpusavyje išilgine kryptimi, uždengiami geotekstile ir apipilami žvyro sluoksniu. Įėjimo vamzdis prijungiamas per galinę plokštę, kurioje yra pažymėti galimi vamzdžio skersmenys (Ø100, Ø160, Ø200, Ø315 mm), ir įleidžiamas į tunelį apie 200 mm.

Infiltracinės įrangos komplektas

  • Reikiamas tunelių kiekis;
  • 2 galinės plokštės vienai tunelių eiliai;
  • Kontrolinis – ventiliacijos liukas DN200;
  • Geotekstilė.
infiltracijos tunelio komplektas

Klientų atsiliepimai