Europos sąjungos fondų investicijų veikimo programa

UAB “Eneka” pradėjo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB Eneka ” (projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0056).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ bendrovei suteikta iki 25 577,80 Eur parama.

UAB „Eneka“ – maža nuotekų valymo įrenginių ir plastikinių gaminių (talpyklos, naftos, riebalų skirtuvai) gamybos įmonė. Pagrindiniai įmonės gaminiai – tai polietileno talpyklos, naftos bei riebalų skirtuvai, buitinių nuotekų valymo įrenginiai bei nuotekų siurblinės. Didelis dėmesys įmonėje yra skiriamas gamybos procesų modernizavimui. 2010 m. įdiegus modernią technologinę įrangą, UAB „Eneka“ tapo sukamojo plastiko formavimo (Rotacinio liejimo, angl. Rotational Molding) pradininke Lietuvoje. Pagal griežtus kokybinius reikalavimus dirbanti UAB „Eneka“, siekdama prisidėti prie gamtos tausojimo ir Lietuvos priklausomybės nuo energijos importo mažinimo, savo veikloje siekia naudoti žalią energiją, t.y. elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių šaltinių.

Siekiant nustatyti energijos vartojimo apimtis, identifikuoti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti, įmonė atliko energijos vartojimo auditą. Atsižvelgiant į energijos vartojimo audito išvadas bei siekiant sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, buvo priimtas sprendimas įdiegti saulės fotovoltinę jėgainę, kuri įgalintų didžiąją dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

 

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt