pramoniniai skysčių filtrai

 • 0 out of 5

  PRAMONINIAI SKYSČIŲ FILTRAI

  Jau kelis dešimtmečius UAB ENEKA tiekia filtravimo sistemas, taikomas naftos perdirbime ir chemijos pramonėje, aviacijoje, energetikoje ir kt. pramonės šakose. Mūsų tiekimo programoje yra kietų teršalų atskyrimo filtrai, koalescenciniai filtrai-vandens separatoriai, filtrai-monitoriai, absorbciniai filtrai, pagrinde naudojami vandens ir kietų teršalų atskyrimui iš angliavandenilių bei kitų skysčių.

  Filtrai

  Filtras – tai įrenginys, skirtas kietų teršalų pašalinimui iš skysčių ar dujų, praleidžiant valomo produkto srautą per filtavimo medžiagą, kuri sulaiko teršalus. Naftos produktų filtravimo technologijos paprastai naudojamos pašalinti technologiniuose procesuose aptinkamus teršalus, vamzdynų nuosėdas, o taip pat ir transportavimo metu atsirandančius teršalus, tuo pagerinant kuro išvaizdą ir kokybines charakteristikas. Du svarbiausi faktoriai, siekiant parinkti filtro tipą, yra atskirtinų kietų teršalų koncentracija bei reikiamas filtravimo laipsnis.

  Į mūsų tiekimo programą taip pat įeina pagal API/EI specifikacijas aprobuoti filtrai, naudojami /aviacinio reaktyvinio kuro perpylimo sistemose. Mūsų aukšto efektyvumo filtrų konstrukcija pilnai atitinka griežtus pramoninių filtrų rinkos klientų reikalavimus.

  Angliavandenilių technologinių srautų valymui mes galime pasiūlyti platų filtrų elementų asortimentą. Dažniausiai naudojami nominalaus filtravimo elementai, kurių filtravimo laipsnis nuo 0,5 μm. Visi mūsų naudojami filtravimo elementai dėl vienodų matmenų yra tarpusavyje pakeičiami (tas liečia paviršinius ir giluminio filtravimo elementus).

  Filtravimo elementų tipai:

  • klostytos medžiagos elementai,
  • bekarkasiniai elementai,
  • giluminio filtravimo elementai,
  • tinkleliniai plaunami elementai ir t.t.

 • 0 out of 5

  KOALESCENCINIAI VANDENS SEPARATORIAI

  Dviejų pakopų koalescenciniai filtrai-vandens separatoriai yra efektyvūs įrenginiai kietų teršalų ir vandens atskyrimui iš naftos produktų. Mūsų tiekiami koalescenciniai separatoriai atitinka šiandieninius pramonės standartus bei individualius klientų (naftos perdirbimo, energetikos, aviacijos srityse) poreikius naftos produktų išvalymo laipsniui.

  Koalescencinio separatoriaus korpuse yra sumontuoti dviejų rūšių keičiami elementai: koalescenciniai (pirma valymo pakopa) ir separaciniai (antra valymo pakopa). Priklausomai nuo pritaikymo gali būti naudojami įvairių tipų koalescenciniai elementai, kurių filtravimo laipsnis nuo 1 iki 40 mikronų.
  Separacinių elementų veikimas pagrįstas hidrofobiniu barjeru, kuris praleidžia tik naftos produktus ir sulaiko vandens daleles. Tiek tefloniniai, tiek sintetiniai separaciniai elementai gali būti valomi ir naudojami pakartotinai.

  Valomas produktas slėgine linija patenka į filtro korpusą per įėjimo kamerą ir praeina per daugiasluoksnius koalescencinius elementus iš vidaus į išorę. Vidinis filtravimo medžiagos sluoksnis sulaiko kietų teršalus, tuo tarpu išorinis sluoksnis smulkias vandens daleles apjungia į didesnius lašus. Sustambinti vandens lašai dėl gravitacijos krinta į vandens kaupimo talpą, esančią filtro korpuso apačioje. Toliau naftos produktas praeina antros pakopos – separacinius elementus, kurie atskiria likusias vandens daleles ir praleidžia tik švarų kurą be vandens priemaišų.
  Įrenginiuose nėra jokų mechaniškai judančių dalių. Priklausomai nuo technologinio proceso reikalavimų galimas platus koalescencinių ir separacinių elementų pasirinkimas.

  Koalescencinių separatorių korpusai yra vertikalūs arba horizontalūs slėginiai indai. Koalescenciniai separatoriai gali būti aprūpinti papildomais matavimo ir kontrolės prietaisais (automatiniais nuorintuvais, diferenciniais manometrais, apsauginiais vožtuvais ir pan.), palengvinančiais įrenginių eksploataciją.

  Mūsų tiekiami koalescenciniai separatoriai aviacinio/reaktyvinio kuro valymui yra išbandyti ir atestuoti pagal tarptautinę specifikaciją API/EI 1581 (naujausią 5-ą redakciją), kurios laikosi dauguma didžiųjų avialinijų.