Autoplovyklų vandens regeneravimas


Apytakinė vandens regeneravimo sistema yra sudaryta iš regeneravimo įrenginio Bio-oximat ir bendros purvo nusodinimo ir naftos atskyrimo bei nuotekų kaupimo sistemos.
Pagrindinė apytakinės sistemos dalis yra Bio-oximat – tai biologinis vandens regeneravimo įrenginys, kurio dėka 80-90 % panaudoto vandens grąžinama atgal į procesą, o taip pat taupoma iki 50 % plovimo priemonių.
Visoje sistemoje yra įvedami specialiai adaptuoti mikroorganizmai, kurie naikina naftos produktus ir plovimo priemones. Sistemoje vyksta tokie procesai, kaip sedimentacinis atskyrimas, biologinis valymas, flotacija ir filtravimas. Šių fizinių, mechaninių ir biocheminių procesų dėka yra pasiekiamas optimalus valymo rezultatas.

BIO-OXIMAT - didelių galimybių įrenginys

Skirtas regeneruoti nutekamiesiems vandenims iš:
· portalinių - šepetinių plovimo įrenginių
· savitarnos plovyklų
· konvejerinių plovyklų
· dirbtuvių grindų plovimo
· variklių ir dugno plovimo
· viso vandens srauto valymas (ne tik dalinių srautų)
· garantuota regeneruoto vandens kokybė
· didelis regeneruoto vandens srautas: 6 m³/h, 20 m³/h, 30 m³/h

BIO-OXIMAT – natūralus sprendimas:

· nuotekų valymas mikroorganizmų pagalba
· biologinė emulsijų oksidacija
· biologinis organinių teršalų sunaikinimas
· biologinis plovimo medžiagų suskaidymas
· biologinis leistinos teršalų koncentracijos išlaikymas

Apytakinės vandens regeneravimo sistemos pagrindinės dalys:

1. Purvo nusodintuvas.

2. Vandens kaupimo talpykla SNIGO.

3. Apytakinis vandens regeneravimo įrenginys Bio-oximat.

4. Naftos produktų skirtuvas SEPKO.

5. Bandinių paėmimo šulinys.

Veikimas:

Pirmiausia iš plovimo proceso atitekantys nutekamieji vandenys patenka į purvo nusodintuvą, kuriame vyksta teršalų nusodinimas ir biologinis valymas. Praėję naftos skirtuvą apvalytos nuotekos patenka į vandens kaupimo talpyklą. Taigi, purvo nusodintuvas, naftos skirtuvas ir vandens kaupimo talpykla tarnauja ir kaip biologinių reakcijų rezervuarai. Iš kaupimo talpyklos apvalytas vanduo yra paduodamas į Bio-oximat. Paėmimo siurblio veikimo metu oro inžektoriuje susidaro išretėjimas, dėl to intensyviai įsiurbiamas oras iš aplinkos ir suplakamas į smulkius lašelius su neišvalytu vandeniu. Dėl optimalių reakcijų rezervuaro parametrų parinkimo įrenginyje vyksta efektyvi smulkių oro burbuliukų flotacija. Po nusodinimo, biologinio valymo ir flotacijos vanduo papildomai išvalomas smulkiu savaime besivalančiu filtru, o po to siurbliu grąžinamas į plovimo mašiną.
Bio-oximate naudojami specialiai išvesti mikroorganizmai turi lipnų paviršių ir sudaro visoje sistemoje biologines terpes ir aktyvaus dumblo dribsnius. Nutekamuosiuose vandenyse esantys nešvarumai sulaikomi biologinėse terpėse arba aktyvaus purvo dribsniuose ir sunaikinami dėl medžiagų apykaitos. Šio proceso metu organinės medžiagos paverčiamos dalinai į nekenksmingas ir vandenyje tirpias medžiagas ir dalinai į purvo dribsnius. Dėl to biologinio valymo metu susidarančios medžiagos nereikalauja specialaus nukenksminimo.


Užsisakykite naujienas

PREKINIAI ŽENKLAI