Naftos skirtuvai


Naftos skirtuvai SEPKO 

Naftos produktai naudojami daugelyje žmogaus veiklos sričių. Neišvengiamai jie patenka ir į nuotekas. Norint apsisaugoti nuo žalos gamtai, naftos produktų atskyrimui reikalinga moderni atskyrimo technika. UAB Eneka yra sukaupusi didelę patirtį naftos skirtuvų (gaudyklių) gamyboje. Pirmasis mūsų naftos skirtuvas buvo pastatytas 1996 m. vienoje pirmųjų Lukoil degalinių Lietuvoje. Įrenginys sėkmingai veikia iki šiol! SEPKO naudojama patikimiausia naftos produktų atskyrimo technologija - koalescenciniai moduliai. Ši technologija yra pripažinta tarptautiniu mastu ir laikoma efektyviausiu gravitaciniu naftos produktų atskyrimo metodu. SEPKO naftos skirtuvų efektyvumą bei patikimumą įvertino mūsų klientai. UAB Eneka pagamina ir sumontuoja virš 100 vnt. įvairių našumų naftos skirtuvų kasmet! Mes džiaugiamės turėdami daug nuolatinių klientų, naudojančių mūsų įrenginius jau daugelį metų. Naftos skirtuvų taikymo sritis: - Paviršinės lietaus nuotekos nuo degalinių, automobilių stovėjimo aikštelių, kelių ruožų. - Gamybinės nuotekos iš autoplovyklų, gaminių plovimo procesų, nuriebalinimo skysčių. UAB Eneka inžinieriai nuolat tobulina gaminamus nuotekų valymo įrenginius. Nuo 2007 m. pradžios SEPKO naftos skirtuvo korpusas gaminamas iš ypač tvirto dvisluoksnio polietileno. Pagrindinis privalumas yra tai, kad įrenginį galima montuoti net ir pakankamai dideliame gylyje nuo žemės paviršiaus nenaudojant papildomų sutvirtinimų, t.y. betoninio futliaro arba betoninės apkrovų paskirstymo plokštės. Tuo būdu sumažinamos naftos skirtuvo montavimo darbų kaštai ir laiko sąnaudos. 

Integruota apvedimo linija

Pristatome Jums naujieną – naftos skirtuvus SEPKO su integruota apvedimo linija. Tinka visiems SEPKO modeliams, tačiau ypač ekonomiškai tikslinga mažesniems naftos skirtuvams. Projektuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius, gali būti numatomos liūčių metu susidarančių srautų apvedimo be valymo sistemos. Naudojant srauto paskirstymo sistemą, yra išlaikomas naftos atskyrimo efektyvumas, kadangi didžioji dalis naftos produktų yra nuplaunama liūties pradžioje, kol dar visas nuotekų srautas patenka tiesiogiai į naftos skirtuvą. Nors apėjimo linija naudojama įvairių vardinių dydžių įrenginiams, ji ypač gerai tinka mažesnio našumo naftos skirtuvams, montuojamiems vertikalioje talpykloje. 

Analogų neturinis naftos skirtuvas SEPKO – HD

Šis naujas ir unikalus, UAB ENEKA specialistų sukurtas gaminys, veikia hidrodinaminio efekto principu. Originalios konstrukcijos įrenginyje nenaudojama koalescencinė medžiaga, todėl jame nėra užsikemšančių ar besidėvinčių elementų, taip minimizuojami eksploataciniai kaštai bei supaprastinamas įrenginio aptarnavimas. Vandens išvalymo efektyvumas Sepko – HD naftos skirtuve atitinka ES standarte  EN858-1 nustatytus reikalavimus.

PRIVALUMAI:

  • Ypač efektyviai atskiria naftos produktus nuo vandens;
  • Reikalauja minimalios priežiūros;
  • Dėl paprastos konstrukcijos komponentai gali būti lengvai sumontuojami tiek vertikaliame, tiek horizontaliame rezervuare;
  • Komponentus išmontuoti labai paprasta, todėl lengva apžiūrėti rezervuarą iš vidaus, jei to reikalauja priežiūros taisyklės.

SEPKO – HD veikimas

Naujosios kartos naftos skirtuvas Sepko – HD  veikia hidrodinaminio efekto principu. Naftos produktais užterštas vanduo skirtuvo viduje nukreipiamas į sūkurį taip, kad sraute susidarytų reikalingas išcentrinių ir įcentrinių jėgų balansas, sukuriantis smulkių naftos produkto lašelių koalescenciją ir greitą išplaukimą į paviršių. Tuo būdu, sūkurio centre besikaupiantys ir stambėjantys lengvesnio už vandenį teršalo lašai kyla į viršų ir susilieja į sluoksnį, susidarantį skirtuvo viduje esančio vandens paviršiuje bei nebegali kartu su išvalytu vandeniu ištekėti iš įrenginio.

Naftos skirtuve tiek srauto įtekėjime į skirtuvą (1), tiek ir prieš ištekėjimo vamzdį (2) įrengiami hidrodinaminio poveikio moduliai. Įtekėjimo modulyje susidarantis sūkurys priverčia didžiąją dalį lengvesniojo skysčio lašelių susilieti į didelius lašus ir iškilti į paviršių. Ištekėjimo modulyje, į kurį vanduo patenka iš apatinės rezervuaro dalies, kur teršalų koncentracija jau yra maža, atskiriami ir pašalinami jų likučiai. Hidrodinaminius procesus abiejuose moduliuose sukelia tekančio vandens srauto energija.ir stambėjantys lengvesnio už vandenį teršalo lašai kyla į viršų ir susilieja į sluoksnį, susidarantį skirtuvo viduje esančio vandens paviršiuje bei nebegali kartu su išvalytu vandeniu ištekėti iš įrenginio.

Naftos skirtuve Sepko – HD  įrengiamas automatinis plūdinis vožtuvas. Plūdė taruojama taip, kad ji plūduriuotų vandenyje, bet skęstų naftos produkte. Vandens paviršiuje kaupiantis naftos produktams ir jų sluoksniui storėjant, plūdė leidžiasi žemyn ir, pasiekus numatytą didžiausią teršalų kiekį, per svertinį mechanizmą uždaro vožtuvą, įrengtą kanale už išėjimo modulio.

Sunkesni už vandenį teršalai, nespėję nusileisti į nusodintuvo dugną, dėl aktyvaus srauto poveikio ant horizontalių plokštumų hidrodinaminiuose moduliuose nesikaupia, todėl papildomas šių modulių valymas praktiškai nereikalingas.

Naftos skirtuvų Sepko – HD aptarnavimas apsiriboja tik vandens paviršiuje susikaupusių naftos produktų ir dugne nusodintų sunkesnių už vandenį teršalų pašalinimu. Jeigu vartotojo teritorijoje galiojantys reikalavimai numato naftos skirtuvo rezervuaro korpuso apžiūrėjimą iš vidaus, šios konstrukcijos skirtuvuose tai lengva padaryti išėmus srauto išleidimo modulį.

 

 Naftos skirtuvai SEPKO  

Naftos skirtuvai SEPKO   

Naftos skirtuvai

Naujos katos naftos skirtuvai Sepko-HD

Užsisakykite naujienas

PREKINIAI ŽENKLAI