Pramoniniai filtrai

 • 0 out of 5

  PRAMONINIAI SKYSČIŲ FILTRAI

  Jau kelis dešimtmečius UAB ENEKA tiekia filtravimo sistemas, taikomas naftos perdirbime ir chemijos pramonėje, aviacijoje, energetikoje ir kt. pramonės šakose. Mūsų tiekimo programoje yra kietų teršalų atskyrimo filtrai, koalescenciniai filtrai-vandens separatoriai, filtrai-monitoriai, absorbciniai filtrai, pagrinde naudojami vandens ir kietų teršalų atskyrimui iš angliavandenilių bei kitų skysčių.

  Filtrai

  Filtras – tai įrenginys, skirtas kietų teršalų pašalinimui iš skysčių ar dujų, praleidžiant valomo produkto srautą per filtavimo medžiagą, kuri sulaiko teršalus. Naftos produktų filtravimo technologijos paprastai naudojamos pašalinti technologiniuose procesuose aptinkamus teršalus, vamzdynų nuosėdas, o taip pat ir transportavimo metu atsirandančius teršalus, tuo pagerinant kuro išvaizdą ir kokybines charakteristikas. Du svarbiausi faktoriai, siekiant parinkti filtro tipą, yra atskirtinų kietų teršalų koncentracija bei reikiamas filtravimo laipsnis.

  Į mūsų tiekimo programą taip pat įeina pagal API/EI specifikacijas aprobuoti filtrai, naudojami /aviacinio reaktyvinio kuro perpylimo sistemose. Mūsų aukšto efektyvumo filtrų konstrukcija pilnai atitinka griežtus pramoninių filtrų rinkos klientų reikalavimus.

  Angliavandenilių technologinių srautų valymui mes galime pasiūlyti platų filtrų elementų asortimentą. Dažniausiai naudojami nominalaus filtravimo elementai, kurių filtravimo laipsnis nuo 0,5 μm. Visi mūsų naudojami filtravimo elementai dėl vienodų matmenų yra tarpusavyje pakeičiami (tas liečia paviršinius ir giluminio filtravimo elementus).

  Filtravimo elementų tipai:

  • klostytos medžiagos elementai,
  • bekarkasiniai elementai,
  • giluminio filtravimo elementai,
  • tinkleliniai plaunami elementai ir t.t.

 • 0 out of 5

  KOALESCENCINIAI VANDENS SEPARATORIAI

  Dviejų pakopų koalescenciniai filtrai-vandens separatoriai yra efektyvūs įrenginiai kietų teršalų ir vandens atskyrimui iš naftos produktų. Mūsų tiekiami koalescenciniai separatoriai atitinka šiandieninius pramonės standartus bei individualius klientų (naftos perdirbimo, energetikos, aviacijos srityse) poreikius naftos produktų išvalymo laipsniui.

  Koalescencinio separatoriaus korpuse yra sumontuoti dviejų rūšių keičiami elementai: koalescenciniai (pirma valymo pakopa) ir separaciniai (antra valymo pakopa). Priklausomai nuo pritaikymo gali būti naudojami įvairių tipų koalescenciniai elementai, kurių filtravimo laipsnis nuo 1 iki 40 mikronų.
  Separacinių elementų veikimas pagrįstas hidrofobiniu barjeru, kuris praleidžia tik naftos produktus ir sulaiko vandens daleles. Tiek tefloniniai, tiek sintetiniai separaciniai elementai gali būti valomi ir naudojami pakartotinai.

  Valomas produktas slėgine linija patenka į filtro korpusą per įėjimo kamerą ir praeina per daugiasluoksnius koalescencinius elementus iš vidaus į išorę. Vidinis filtravimo medžiagos sluoksnis sulaiko kietų teršalus, tuo tarpu išorinis sluoksnis smulkias vandens daleles apjungia į didesnius lašus. Sustambinti vandens lašai dėl gravitacijos krinta į vandens kaupimo talpą, esančią filtro korpuso apačioje. Toliau naftos produktas praeina antros pakopos – separacinius elementus, kurie atskiria likusias vandens daleles ir praleidžia tik švarų kurą be vandens priemaišų.
  Įrenginiuose nėra jokų mechaniškai judančių dalių. Priklausomai nuo technologinio proceso reikalavimų galimas platus koalescencinių ir separacinių elementų pasirinkimas.

  Koalescencinių separatorių korpusai yra vertikalūs arba horizontalūs slėginiai indai. Koalescenciniai separatoriai gali būti aprūpinti papildomais matavimo ir kontrolės prietaisais (automatiniais nuorintuvais, diferenciniais manometrais, apsauginiais vožtuvais ir pan.), palengvinančiais įrenginių eksploataciją.

  Mūsų tiekiami koalescenciniai separatoriai aviacinio/reaktyvinio kuro valymui yra išbandyti ir atestuoti pagal tarptautinę specifikaciją API/EI 1581 (naujausią 5-ą redakciją), kurios laikosi dauguma didžiųjų avialinijų.

 • 0 out of 5

  FILTRAI-MONITORIAI

  Tam tikrose srityse, tokiose kaip reaktyvinio kuro pildymas aviacijoje, iškyla vandens užšalimo grėsmė lėktuvui pakilus į didelį aukštį. Siekiant išvengti vandens užšalimo, naudojami absorbciniai filtrai, užtikrinantys, kad iš kuro bus visiškai pašalintas visas vanduo, įskaitant ir chemiškai emulguotą jo dalį. Galima sakyti, kad šie absorbciniai filtrai atlieka vandens kiekio monitoringą kure, todėl jie yra vadinami „monitoriais”. Kai kuriais atvejais naftos produktuose gali būti didelis kiekis vandens, todėl didžioji jo dalis yra atskiama koalescenciniais separatoriais, o monitoriai tarnauja kaip galutinė išvalymo pakopa.
  Kuro monitoriai yra slėginės talpyklos, aprūpintos absorbciniais elementais, atliekančiais du darbus vienu metu – jie patikimai ir efektyviai sugeria vandenį bei šalina kietus teršalus. Produkto srautas tekant per elementą iš išorės į vidų, specialios medžiagos sluoksnis sulaiko vandenį. Absorbuojant vandenį medžiagos klostės plečiasi, tuo pačiu ribodamos kuro srautą per elementą. Kai pasiekiama maksimali elemento vandens sulaikymo talpa, produkto srautas visiškai užblokuojamas. Tai reiškia, jog elementai turi būti pakeičiami, užtikrinant filtruojamo produkto švarumą.

 • 0 out of 5

  MOLŽEMIO FILTRAI

  Molžemio filtrai ( angl. Clay treaters ) yra naudojami paviršinių aktyvių, dažančių ar priedų medžiagų šalinimui iš įvairių angliavandenilių. Šie nepageidaujami teršalai susidaro naftos perdirbimo ar transportavimo metu, pvz. tuo pačiu transportu pervežant skirtingus degalus. Dažnai molžemio filtrai naudojami prieš koalescencinius separatorius reaktyvinio kuro valymui, taip nuo užteršimo apsaugant koalescencinius elementus ir neleidžiant sumažėti vandens atskyrimo efektyvumui.
  Molžemio filtrai taip pat gali būti tirpių teršalų, tokių kaip: rūgštys, dervos, vaškai, asfaltenai, anglies junginiai ir koloidinės dalelės – pašalinimui iš tepimo, hidraulinės, izoliacinės ar transformatorinės alyvos.
  Molžemio elementai būna maišinio arba kanistrinio tipo. Kanistrinio tipo elementai pasižymi aukštesne darbine temperatūra.

 • 0 out of 5

  HIDROCIKLONAI

  Hidrociklonai yra efektyvus bei ekonomiškas sprendimas didelių kietų teršalų koncentracijų atskyrimui iš didelio našumo skysčių srautų. Ciklonai taikomi ir aukštoms darbinio skysčio temperatūroms. Dėl įrenginio konstrukcijoje numatytų didelių angų skysčio praėjimui hidrociklono užsikimšimas praktikškai neįmanomas.
  Skirtingai nei filtrai ar sietai, hidrociklonai yra atsparūs staigiam didelių kiekių kietų teršalų patekimui. Slėgių skirtumas faktiškai priklauso tik nuo praeinančio per cikloną skysčio našumo. Dėl to slėgių skirtumas nesikeičia, net jei į cikloną patenka didelė teršalų porcija. Teršalai yra pašalinami, ir skysčio apdorojimas tęsiamas be jokių papildomos priežiūros ir aptarnavimo darbų.
  Dėl įėjimo atvamzdžio skerspjūvio susiaurėjimo skysčio srautas, įtekantis į cikloną, yra paspartinamas. Valomas skystis yra nukreipiamas prie indo sienelių ir pradeda suktis dideliu greičiu. Kietų teršalų dalelės dėl išcentrinės jėgos yra išstumiamos prie ciklono sienelių. Toliau kieti teršalai spriraline trajektorija leidžiasi žemyn ir yra pašalinami per drenažo atvamzdį korpuso apačioje. Ciklono apatinė dalis yra kūgio formos, kas papildomai skatina teršalų atsiskyrimą ir neleidžia atskirtiems teršalams grįžti į valomą skystį.
  Hidrociklonai naudojami bendroje sistemoje su filtrais-nusodintuvais. Tipinis hidrociklono pritaikymas – kokso atskyrimas etileno gamybos įrenginyje.

 • 0 out of 5

  ORO VALYMO FILTRAI

  Švarus oras visoms pramonės šakoms!

  UAB ENEKA siūlo oro taršos mažinimo problemų sprendimus įvairioms pramonės šakoms: metalo apdirbimui, cemento gamybai ir krovai, grūdų perdirbimui, chemijos ir trąšų gamybai, maisto ir gėrimų pramonei, plastmasių gamybai, popieriaus ir pakuočių gamybai, medienos apdirbimui, liejininkystei ir daugeliui kitų.
  Mūsų veikloje pagrindinis dėmesys yra skiriamas individualiems kiekvieno kliento problemų sprendimams. Tiekiama Danijos firmos Nederman įranga pasižymi dideliu efektyvumu, garantuotu patikimumu, mažomis energijos sąnaudomis ir visiškai atitinka visus technologinio proceso reikalavimus.
  UAB ENEKA rūpinasi viskuo – inžineriniais sprendimais ir projektavimu, taršos tyrimais, įrangos montavimu ir paleidimu, aptarnavimu ir priežiūra visą tarnavimo laiką. Visur, kur yra poreikis oro taršos sumažinimui ir su juo susietiems sprendimams, mūsų specialistai visada pasirengę duoti gerą patarimą ir kvalifikuotą konsultaciją apie produktus, skirtus švariam orui.

  Kasetiniai ir patroniniai FM serijos filtrai

  Kompaktiški FM serijos filtrai (FMC patroniniai ir FMK kasetiniai) yra gaminami ir surenkami iš standartinių galvanizuoto plieno modulių, todėl jų įsigijimo kaina yra gana žema. Filtravimo patronai ar kasetės yra patogiai prieinami ir lengvai pakeičiami per aptarnavimo duris. FM filtrai turi platų papildomos įrangos asortimentą: integruotus ventiliatorius, teleskopines atramas, aptarnavimo platformas, užsklandas ir rotacinius vožtuvus.
  FMC200 patroniniai filtrai tiekiami oro srautui nuo 1000 iki 20000 m³/h. Efektyvi patentuota filtro patronų valymo suspaustu oru sistema UniClean® užtikrina optimalų išvalymą ir ilgą tarnavimo laiką. Filtrai skirti mažiems ir vidutiniams dulkių kiekiams (iki 5 g/m³). FMC200 filtras yra ypač kompaktiškas.
  FMK25 kasetiniai filtrai apdoroja oro srautus nuo 1000 iki 10500 m³/h. Valymas suspausto oro impulsais leidžia filtrui dirbti ilgą laiką be sustabdymo aptarnavimui. Filtro kasetėse yra suderintas patroninio filtro efektyvumas ir rankovinio filtro ilgaamžiškumas. Filtrai skirti mažiems ir vidutiniams dulkių kiekiams (iki 20 g/m³). Daugiau kaip 10 įvairių filtravimo medžiagos rūšių užtikrina galimybę rasti tinkamą sprendimą visais atvejais, taip pat ir drėgnoms ar lipnioms dulkėms.

  Rankoviniai filtrai NF 3000

  NF3000 yra kompaktiški filtrai, tinkantys praktiškai neribotiems smarkiai užteršto oro srautams (medienos, grūdų dulkėms ir pan.). Filtrai yra labai efektyvūs ir sutaupo iki 40% vietos, palyginus su analogiškais kitų gamintojų filtrais. Filtravimo rankovių valymas atliekamas atvirkštinio srauto ventiliatoriais.
  – Modulinė konstrukcija. NF3000 filtras yra surenkamas iš standartinių 1200×1200 mm modulių. Išsiplėtus gamybos apimčiai, filtras išplečiamas prijungiant daugiau modulių. NF3000 filtrai skirti oro srautams nuo 1.500 iki 300.000 m³/h. Filtro rankovės valomos regeneracinių ventiliatorių pagalba.
  – Mažiau vietos, mažiau svorio. Tobulesnės konstrukcijos ir technologijos dėka filtras užima mažiau vietos ir yra lengvesnis. Nepaisant to, kad filtras užima mažiau ploto ir suvartoja mažiau energijos, efektyvus filtravimas yra užtikrinamas.
  – Greitas ir lengvas įdiegimas. Filtro surinkimas yra labai paprastas ir atliekamas nedidelėmis darbo sąnaudomis per minimalų laiką. Esant poreikiui apdoroti didesnį oro srautą, filtro išplėtimas atliekamas paprasčiausiai prijungiant papildomus modulius.
  – Energijos taupymas. Filtro korpuso forma užtikrina didelį našumą esant mažam oro greičiui. Patentuotų filtravimo rankovių SUPERBAG savybės taip pat prisideda prie to, kad energijos sąnaudos yra minimalios.

  Filtrai-sienutės

  Filtrai-sienutės yra rankoviniai filtrai, skirti naudojimui birių medžiagų iškrovimo iš transporto (sunkvežimių, geležinkelio vagonų) vietose. Oro filtrai pagaminti iš 2 mm galvanizuoto plieno skardos. Modulinė konstrukcija leidžia parinkti reikiamus filtro matmenis ir filtravimo plotą, priklausomai nuo konkretaus pritaikymo. Filtravimo rankovės valomos suspaustu oru.

  Silosų filtrai Silosafe

  Silosafe filtrai yra specialiai sukurti naudojimui ant pneumatiškai užpildomų silosų (aruodų) viršaus. Patroninis filtras tvirtinamas ant stačiakampės angos bunkerio viršuje flanšo pagalba. Filtro patronai yra valomi automatiškai suspaustu oru. Nupurtytos dulkės nukrenta atgal į bunkerį, o išvalytas oras išleidžiamas i aplinką. Filtras gali būti tiekiamas su integruotu oro ištraukimo ventiliatoriumi. Silosafe tvirtas filtro korpusas yra pagamintas iš 4 mm storio galvanizuoto plieno skardos.

 • 0 out of 5

  ORO VENTILIATORIAI IR PAPILDOMA ĮRANGA

  Oro ventiliatoriai
  Platus mūsų tiekiamų ventiliatorių asortimentas įgalina išspręsti ir atlikti bet kokias oro nusiurbimo ir dulkių nutraukimo užduotis, įskaitant birių medžiagų pneumotransportą. COMBIFAB ventiliatoriai apima oro srauto iki 90.000 m3/h ir iki 10.000 Pa slėgio diapazoną. Šie ventiliatoriai naudoja žymiai mažiau elektros energijos, ir pasižymi dideliu efektyvumu (iki 85 %).
  Tiesiogiai varomi modeliai tinka mažiems ir vidutiniams oro srautams, o modeliai su diržine pavara – didelio našumo oro srautams. Ventiliatoriai tiekiami su trijų rūšių sparnuotėmis: R sparnuote švariam orui, S sparnuote užterštam orui ir T sparnuote pneumotransportui.
  Gamybos ir pritaikymo patirtį suderinę su bekompromisiniu medžiagų parinkimu mes užtikriname, kad klientas gaus labai patikimą ventiliatorių. Tai patvirtina milijonai eksploatacijos valandų ypatingai sunkiomis sąlygomis.

  Rotaciniai vožtuvai
  NRS rotaciniai vožtuvai yra naudojami birių medžiagų perkėlimui tarp dviejų atskirų (slėginės ir besleginės) sistemų. Jie naudojame aspiracijos ir pneumotransoporto sistemose, kai reikalingas birių perdavimas medžiagų iš filtro ar ciklono į bunkerį, kuriame yra atmosferinis slėgis.

  Oro nutraukimo rankovės
  Skirtos oro nutraukimui tiesiogiai nuo darbo vietos. Rankovės yra lengvai reguliuojamos, kompaktiškos, jų poziciją keičiama labai paprastai.
  Su rankovėmis tiekiami įvairūs priedai: laikikliai montavimui prie sienos, lubų gaubtai ir užsklandos. Rankovės yra prijungiamos prie vakuuminės ir filtravimo sistemos teršalų pašalinimui iš oro, kad į atmosferą būtų išleidžiamas švarus oras.