Septikas su infiltracija SNIGO SEP


Vietinės kanalizacijos veikimo principas

Septikas ypač tinka objektams, kuriuose numatomas nereguliarus nuotekų susidarymas (pavyzdžiui, vasarnamiams). SNIGO SEP įrenginį sudaro du komponentai –  SNIGO talpykla ir infiltracijos į gruntą tuneliai. Sistemos eksploatacijai nereikalinga elektros energija.

Nuotekoms vamzdžiu atitekėjus į septiką, padalintą į dvi dalis, srauto greitis sumažėja ir nuotekos išsiskaido į frakcijas. Viršutiniame vandens sluoksnyje kaupiasi riebalai ir kiti lengvesni už vandenį komponentai, o sunkesni teršalai nusėda į dugną. Ištekančių iš septiko apvalytų nuotekų išvalymo lygis yra apie 70 %.

Tolimesnis nuotekų valymas vyksta specialiuose infiltracijos tuneliuose, kuriuose apvalytos nuotekos infiltruojamos į gruntą per natūralaus biofiltro (skaldos, žvyro, smėlio) sluoksnį, taip  suskaidant likusius teršalus.

Sistemos įrengimo ypatybės

Rekomenduojama septiką prijungti prie vamzdyno ne toliau kaip 6 m nuo pastatų, kad nuotekose išliktų optimali temperatūra. Infiltracijos sistema gali būti įrengiama lengvos mechaninės sandaros grunte, pasižyminčiame geru vandens pralaidumu.

Atstumas nuo infiltracijos lauko iki geriamojo vandens šaltinio turi būti ne mažesnis kaip 30 metrų, o atstumas nuo filtruojančio sluoksnio apačios iki gruntinio vandens paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 1 metras.

Septikas SNIGO SEP išbandytas ir sertifikuotas notifikuotoje TÜV laboratorijoje. Bandymai patvirtino jo atitikimą standartui EN 12566-1, todėl gaminys žymimas CE ženklu.

Talpyklos SNIGO parametrai

Tūris (l) 3200 4600 6600 8600
Didžiausias aptarnaujamų žmonių kiekis 6 9 12 16
Ilgis (mm) 2400 2500 3500 4500
Plotis (mm) 1450 1700 1700 1700
Aukštis (mm) 1410 1830 1830 1830
Aptarnavimo šachtos aukštis (mm) 900-1400 900-1400 900-1400 900-1400
Svoris (kg) 185 230 290 370

  SNIGO-SEP septikas su infiltravimo į gruntą sistema LT


Užsisakykite naujienas

PREKINIAI ŽENKLAI